Kontakty

Netronics, .s.r.o.

Slobody 54
966 81 Žarnovica
Slovenská republika

Pondelok – Piatok : 8:00 – 16:00

IČO: 36621501

Tel.: +421-45-3212111

e-mail: netronics@netronics.eu

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

IBAN: SK72 0200 0000 0017 7452 6254.

BIS/SWIFT: SUBASKBX

Erik Varhaník

Vedenie spoločnosti Netronics, s.r.o.
Konateľ a technický riaditeľ spoločnosti Netronics, s.r.o.

ING. Daniel Mnich

Vedenie spoločnosti Netronics, s.r.o.
Konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti Netronics, s.r.o.

Lucia Janovičová

Administratíva Netronics, s.r.o.
Asistentka konateľov

Viliam Dunko

Technické oddelenie spoločnosti Netronics, s.r.o.
Samostatný technik informačných technológií

Marek Dunko

Technické oddelenie spoločnosti Netronics, s.r.o.
Technik informačných technológií
Loading