Spravujeme a staráme o servere našich zákazníkov. Obracajú sa na nás s konkrétnymi požiadavkami alebo im servere spravujeme pravidelne.

- profylaktické práce
- inštalácia Windows server, inštalácia terminálového servera, Active Directory, DHCP server,…
- migrácia domén
- VPN pripojenia
- inštalácia software
- vytváranie záloh