Potrebujete prepojiť počítače v domácnosti alebo vo firme?

Analyzuejeme Vaše požiadavky a navrhneme Vám vhodné riešenie v každej situácii či chcete vytvoriť jednoduchú sieť s pár PC alebo komplikovanú sieť aj so stovkou PC. Poradíme pri výbere pasívnych aj aktývnych súčiastok firemnej alebo domácej LAN siete. Vybuduje novú LAN sieť alebo vynovýme a optimalizuje pôvodnú LAN sieť tak aby mohla rásť spoločne s Vašimi potrebami.

- konzultácie ohľadom LAN a WAN sietí
- návrh sieťovej infraštruktúry a topológie, možné pripojenia kamier, lokálnych telefónov, aj 3play riešenia
- realizácia štrukturovanej kabeláže podľa platných noriem
- dodávka, zapojenie a konfigurácia sieťových prvkov
- pripojenie PC a sieťových zariadení do siete
- monitoring prevádzky siete
- dohľad nad sieťou a jej ďalší rozvoj